Normativa biblioteca

Entenent la biblioteca com un servei bàsic de recolzament als alumnes i professors i un espai de treball individual, la finalitat de la present normativa es preservar les millors condicions per a l'estudi i la lectura.

 

Normativa d'ús de la biblioteca
 • Al entrar a la biblioteca caldrà registrar-se.
 • És mantindrà una actitud correcta i s'estarà en silenci: la biblioteca és un lloc per a treballar, estudiar, llegir i aprendre, no una zona d'esbarjo.
 • Per a qualsevol consulta, cal adreçar-se a la responsable de la biblioteca.
 • Els ordinadors són per a treballar, no per jugar o xatejar.
 • Els documents consultats es retornaran al bibliotecari, no a les prestatgeries.
Normativa de préstec
Les obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, atles i anuaris) estan exclosos de préstec, perquè són obres molt cares i s'utilitzen per a consultes puntuals i força sovint, així com d'altres documents que per les seves característiques no puguin ser objecte de préstec.
 • Es poden agafar en préstec tot tipus de document (llibres, revistes...), per un període màxim de quinze dies. En cas que es vulgui prorrogar el préstec, es permetrà fer-ho per dues setmanes més, i en el cas dels llibres, es permet fer fins a 2 pròrrogues. És imprescindible portar el llibre (o material) per demanar pròrroga.
 • El nombre màxim de documents que es poden tenir en préstec és de dos.
Normativa d'ús del servei d'Internet
 • Es prioritzarà l'accés a Internet a l'alumnat que hagi de fer treballs.
 • El temps de connexió serà de 30 minuts. (Si els ordinadors no estan ocupats el temps pot allargar-se segons la necessitat de l'usuari). En cas que hi hagi molta demanda el temps serà respectat i l'ordre serà el de registre i/o reserva.
 • No es poden utilitzar els ordinadors amb altres finalitats que no estiguin relacionades amb temes de recerca per a l'estudi: treball en el Moodle o altres plataformes virtuals amb finalitats educatives, consulta bibliogràfica o processador de textos per a fer treballs.
 • No es podrà utilitzar el YouTube, xats, Facebook ni jugar.
Normativa de comportament dins la biblioteca
 • No es pot ni beure ni menjar.
 • S'ha de desconnectar el mòbil o posar-lo en silenci.
 • Cal deixar les cadires pujades al marxar.
 • Cal respectar el material.
 • S'ha de deixar net l'espai de treball.
 • S'ha de parlar en veu baixa.
Sancions
 • Si un alumne perd o fa malbé un llibre, cal que el compri i el torni a la biblioteca. S'informarà a la bibliotecària i aquesta parlarà amb la família perquè se'n faci càrrec.
 • Si un alumne no torna el llibre, se'l sancionarà: en un mes no podrà endur-se llibres ni altres materials objecte de préstec.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada